سلام ، اگر بخوام برای خوندن سطر ها در روش PDO دوتا شرط بزارم چطور باید عمل کنم ؟ از این کد استفاده کردم جواب نداد :
کد PHP:
$sql="SELECT * FROM insertsurvey WHERE idsurvey=:idsurvey AND id <:id ORDER BY id DESC";
    
$result=$connect->prepare($sql);
    
$result->bindparam(":idsurvey",$idsurvey);
    
$result->bindparam(":id",$count);
    
$result->execute();