برترین مطلب این هفته ی سایت

انتخاب مدیر برای انجمن

با سلام از این لحظه تمامی دوستانی که در انجمن خاصی بیش از 100 پست مفید دارند میتوانند درخواست مدیریت اون بخش رو بکنند و ما در اولین فرصت اون فرد رو به عنوان مدیر بخش مربوطه انتخاب خواهیم کرد با تشکر از دوستان عزیز

تبلیغات
تبلیغات
advertisement میزبان سایت
advertisement تبلیغات

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Generic Smilies
 • :15:
  15
  15
 • :49:
  49
  49
 • :81:
  81
  81
 • :04:
  04
  04
 • :38:
  38
  38
 • :70:
  70
  70
 • :303:
  303
  303
 • :25:
  25
  25
 • :59:
  59
  59
 • :91:
  91
  91
 • :14:
  14
  14
 • :48:
  48
  48
 • :80:
  80
  80
 • :03:
  03
  03
 • :37:
  37
  37
 • :69:
  69
  69
 • :24:
  24
  24
 • :58:
  58
  58
 • :90:
  90
  90
 • :13:
  13
  13
 • :47:
  47
  47
 • :79:
  79
  79
 • :36:
  36
  36
 • :68:
  68
  68
 • :23:
  23
  23
 • :57:
  57
  57
 • :89:
  89
  89
 • :12:
  12
  12
 • :46:
  46
  46
 • :78:
  78
  78
 • :35:
  35
  35
 • :67:
  67
  67
 • :6qwup3:
  6qwup3
  6qwup3
 • :22:
  22
  22
 • :56:
  56
  56
 • :88:
  88
  88
 • :11:
  11
  11
 • :45:
  45
  45
 • :77:
  77
  77
 • :34:
  34
  34
 • :66:
  66
  66
 • :smile2:
  Smile2
  Smile2
 • :21:
  21
  21
 • :55:
  55
  55
 • :87:
  87
  87
 • :10:
  10
  10
 • :44:
  44
  44
 • :76:
  76
  76
 • :33:
  33
  33
 • :65:
  65
  65
 • :frown2:
  Frown2
  Frown2
 • :20:
  20
  20
 • :54:
  54
  54
 • :86:
  86
  86
 • :09:
  09
  09
 • :43:
  43
  43
 • :75:
  75
  75
 • :32:
  32
  32
 • :64:
  64
  64
 • :96:
  96
  96
 • :19:
  19
  19
 • :53:
  53
  53
 • :85:
  85
  85
 • :08:
  08
  08
 • :42:
  42
  42
 • :74:
  74
  74
 • :31:
  31
  31
 • :63:
  63
  63
 • :95:
  95
  95
 • :18:
  18
  18
 • :52:
  52
  52
 • :84:
  84
  84
 • :07:
  07
  07
 • :41:
  41
  41
 • :73:
  73
  73
 • :30:
  30
  30
 • :62:
  62
  62
 • :94:
  94
  94
 • :17:
  17
  17
 • :51:
  51
  51
 • :83:
  83
  83
 • :06:
  06
  06
 • :40:
  40
  40
 • :72:
  72
  72
 • :29:
  29
  29
 • :61:
  61
  61
 • :93:
  93
  93
 • :16:
  16
  16
 • :50:
  50
  50
 • :82:
  82
  82
 • :05:
  05
  05
 • :39:
  39
  39
 • :71:
  71
  71
 • :26:
  26
  26
 • :60:
  60
  60
 • :92:
  92
  92
 • :yaftam:
  Yaftam
  Yaftam
 • :(148):
  (148)
  (148)
 • :ghelion:
  Ghelion
  Ghelion
 • :banghead:
  Banghead
  Banghead
 • :brnheart:
  Brnheart
  Brnheart
 • :dahan:
  Dahan
  Dahan
 • :Laie_50:
  Laie 50
  Laie 50
 • :tofang:
  Tofang
  Tofang
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • x_x
  29
  29
 • \m/
  30
  30
 • =))
  21
  21
 • :|
  20
  20
 • :((
  19
  19
 • #:-s
  18
  18
 • :loudlaff:
  Loudlaff
  Loudlaff
 • :@@}
  26
  26
 • =d>
  25
  25
 • <:-p
  24
  24
 • 8-|
  23
  23
 • =;
  22
  22
 • :-s
  17
  17
 • :28:
  28
  28
 • :27:
  27
  27
 • ;)
  3
  3
 • :(
  2
  2
 • :)
  1
  1
 • :->
  15
  15
 • b-)
  16
  16
 • =((
  12
  12
 • :-o
  13
  13
 • x-(
  14
  14
 • :x
  8
  8
 • >:d<
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :d
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :">
  9
  9
 • :-*
  11
  11
 • :-p
  10
  10

Designed With Cooperation

Of Creatively & MizbanSite.com